Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

16 października, 2018
16 października na Rynku w Kielcach Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną umowę w ramach realizowanego przez spółkę unijnego Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. Podpisany kontrakt dotyczy budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Wodociąg wybudowany zostanie w ulicy Gen. St. Maczka, a kanalizacja w ulicach: Prostej i Tarnowskiej. Wartość tego zadania to...