Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

25 października, 2018
25 października w siedzibie Wodociągów Kieleckich została zawarta umowa na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji. Kontrakt podpisali: Piotr Tymborowski, prezes kieleckiej firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., która dostarczy pojazd, a ze strony Wodociągów Kieleckich: prezes Henryk Milcarz i prokurent Władysław Karol Jacewicz. Samochód z zabudową FFG Elephant Vacu i podwoziem marki Mercedes-Benz to...