Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

16 listopada, 2018
W gminie Masłów rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności kanalizacja położona została w miejscowości Mąchocice Kapitulne, wzdłuż drogi powiatowej, w rejonie pod nazwą „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”. Wykonawca prac, Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny CO i gaz, Stanisław Karyś, poinformował, że położył już 450 metrów kanału tłocznego. To część większej inwestycji realizowanej przez Wodociągi...