Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

20 listopada, 2018
Trwa budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej w Kielcach. Prace prowadzone są w ulicach: Sandomierska i Pocieszka. Ekipy budowlano-montażowe położyły w ul. Sandomierskiej łącznie 259,5 mb. wodociągów. Przeprowadzona w ostatnich dnia próba szczelności sieci wypadła pomyślnie. Do zakończenia robót w tym rejonie miasta pozostało jeszcze przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody oraz przepięcie nowo wybudowanego...