Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

29 marca, 2019
Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny. Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 825mb sieci na odcinku od węzła „8” w kierunku węzła „3”.W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na tym odcinku. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 3 brygady w tym 2 brygady montażowe i 1 odtworzeniowa. W najbliższym...