Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

10 września, 2019
W Mąchocicach Scholasterii (gmina Masłów)powstanie prawie 4 kilometry nowej kanalizacji, wszystko dzięki unijnemu projektowi realizowanemu przez Wodociągi Kieleckie. We wtorek, 3 września w siedzibie wodociągowej spółki podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja obejmuje budowę w sołectwie Mąchocice Scholasteria prawie 4 kilometrów kanalizacji, tj. 3,28 kilometra kanału sanitarnego oraz 880 metrów przyłączy należących do sieci, tzw. ONS-ów...