Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

7 maja, 2020
Mieszkańcy Brzezinek w gm. Masłów będą mieli nową kanalizację o długości ponad 7 km, pompownię oraz przyłącza. W czwartek, 7 maja, Wodociągi Kieleckie podpisały z wykonawcą umowę o wartości 8,5 mln zł. Kontrakt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odcinakami należącymi do sieci (ONS-y) oraz budowę przepompowni ścieków. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna...