Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

2 czerwca, 2020
Wodociągi Kieleckie doprowadziły z sukcesem do końca modernizację kluczowego wodociągu przy ul. Zagnańskiej w Kielcach. Pomimo ogłoszonego stanu epidemii prace przebiegły zgodnie z harmonogramem i w ścisłej koordynacji z robotami drogowymi na głównej trasie wylotowej z Kielc do Warszawy. Wodociągi Kieleckie umożliwiając bezkolizyjne prowadzenie prac drogowcom wywiązały się ze swojej części modernizacji infrastruktury głównej trasy...