Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

22 czerwca, 2020
W Mąchocicach-Scholasterii rozpoczął się ostatni, bardzo istotny etap prac przy sieci kanalizacyjnej. Zaczęto odtwarzanie nawierzchni drogowej, która zostanie położona na całej szerokości, a nie tylko na przebudowanym pod inwestycję odcinku. Inwestycja obejmująca budowę w sołectwie Mąchocice-Scholasteria niemal 4 km kanalizacji (3,28 km kanału sanitarnego plus 880 m przyłączy należących do sieci, tzw. ONS-ów) z rur PVC weszła na...