Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

17 sierpnia, 2020
W Masłowie znaczna część prac została już wykonana, w niektórych miejscach jednak praca wciąż wre. W Mąchociach Scholasterii wykonano ponad 4 km sieci kanalizacji i trwają ostatnie odbiory. Zaawansowanie robót jest na poziomie 90%. Wykonano warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię z kostki brukowej, tereny z tłucznia oraz tereny zielone. Do wykonania pozostało ogrodzenie, oświetlenie, ażury na...