Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

18 sierpnia, 2020
Mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych, Ameliówki, Dąbrowy i Wiśniówki z końcem lipca otrzymali możliwość podłączenia się do nowej sieci i korzystania z wody o najwyższej jakości. Dostęp do bieżącej wody jest niezmiernie istotny. To przede wszystkim wygoda i pewność dostaw niezależnie od okoliczności takich jak przerwy w dostawie prądu czy doskwierająca w ostatnim czasie susza. Wodociągi Kieleckie...