Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

5 października, 2020
Mimo trwającej pandemii roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Masłow nie zwolniły tempa. W pierwszych dniach października przyszedł czas na odbiory końcowe. Odbyły się one w połowie z sołectw, które są objęte inwestycją. W Barczy, Dolinie Marczakowej i Mąchocicach Scholasterii Wodociągi Kieleckie wybudowały blisko 15 km sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami...