Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

29 października, 2020
Wodociągi Kieleckie budują kanalizację sanitarną w 6 sołectwach północnej części gminy Masłów. W 3 z nich zbudowana sieć została odebrana wcześniej. Teraz dołączają 2 kolejne sołectwa: Brzezinki i Masłów II – Nademłyn. Zrealizowane tutaj roboty polegały na budowie blisko 13 km kanałów sanitarnych i 2 pompowni ścieków. Zgłoszenie zadań do odbioru przez wykonawców poprzedziły roboty...