Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

30 października, 2020
W ramach Projektu unijnego Wodociągi Kieleckie zaplanowały kilka powiązanych ze sobą inwestycji w gospodarkę osadową Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce – Nowinach. Po wymianie generatora na biogaz, teraz przyszedł czas na odbiór wirówki oraz nowego zbiornika biogazu. Wirówka o wartości 1 mln 791 tys. zł. brutto pozwoli zagęścić osad ściekowy. Ułatwi w ten sposób proces fermentacji,...