Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

22 września, 2021
Dwa ostatnie kontrakty nadzorują obecnie Wodociągi Kieleckie w ramach projektu unijnego. Dzięki pozyskanym środkom z UE inwestycje wodociągowe były możliwe na oczyszczalni ścieków Sitkówka i na priorytetowych dla Kielc drogach wylotowych z miasta. Zakończyła się wielka przebudowa wodociągu na ulicach Zagnańskiej i Witosa. We wrześniu br. zakończyły się roboty budowlane w ulicy Witosa. Skomplikowana logistycznie,...