Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Day

31 października, 2019
Wodociągi Kieleckie wymieniają właśnie kolejny odcinek sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej. Podziemna sieć kanalizacji i wodociągu po przebudowie będzie niezawodna i będzie służyć przez wiele lat. Nowa sieć powstaje dzięki funduszom unijnym na terenach, gdzie ludzie byli jej pozbawieni. O Wodociągach Kieleckich i prowadzonych aktualnie inwestycjach można było usłyszeć w Radiu Kielce w dniach 14-18.10....
W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów planowane jest do wykonania 35,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki, Barcza, Masłów Drugi Nademłyn, Marczakowa Dolina. Do chwili obecnej został wykonany i odebrany odcinek głównego rurociągu tłocznego wzdłuż przełomu Lubrzanki w ciągu drogi powiatowej nr 0314T....