Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

AKTUALNOŚCI

21
Lis

Mieszkańcy ul. Herbskiej, Poleskiej, Prostej i Tarnowskiej mogą już podłączać się do sieci.

Wodociągi Kieleckie realizują projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowany z Funduszu Spójności. Unijne dofinansowanie wyniesie przeszło 44 mln złotych, dzięki czemu powstaną kolejne odcinki sieci kanalizacyjnej, do których...
21
Lis

Mieszkańcy miejscowości Trzcianki mają już możliwość podłączania się do sieci!

Mieszkańcy miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny, tam gdzie budowana była kanalizacja w ramach Projektu mają już możliwość podłączania swoich domów do sieci. Wszystko dzięki 1,5 km sieci wraz z wysięgnikami oraz 2 pompowniami ścieków, które zostały wybudowane i odebrane w październiku br.
31
Paź

Prace w przełomie Lubrzanki w trakcie

W ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” na terenie gminy Masłów planowane jest do wykonania 35,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mąchocice-Scholasteria, Ciekoty, Brzezinki, Barcza, Masłów Drugi Nademłyn, Marczakowa Dolina. Do chwili obecnej został wykonany...
1 3 4 5 6 7 14