Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Category

galeria
Tablica informacyjna jest eksponowana przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu. Umieszcza się je w miejscu realizacji projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.
28 czerwca br. została sfinalizowana odbiorami technicznymi realizacja 3 zadań na terenie Kielc. 2 z nich dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej, a trzecie przebudowy wodociągu. I choć nie są to odcinki sieci o spektakularnych wymiarach, to konsekwencja w realizacji przez Wodociągi Kieleckie wieloletniego planu inwestycyjnego zasługuje na docenienie. Rozbudowujemy, unowocześniamy i modernizujemy sieć wodociągów i kanalizacji...
Zamieszczamy galerię tablic informacyjnych promujących projekt. Tablicę informacyjną umieszcza się w momencie faktycznego rozpoczęcia robót lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Tablica informacyjna jest eksponowana przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu. Umieszcza się je w miejscu realizacji projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.