Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

By

wodkankielce
Oczyszczalnia ścieków Wodociągów Kieleckich będzie miała nową wirówkę za prawie 2 mln zł. 27 czerwca br. nasza Spółka podpisała umowę na jej zakup i montaż. Dostawcą nowego urządzenia jest wyłoniona w przetargu firma FOSTECH Sp. z o.o. z w Barczewie (woj. warmińsko-mazurskie). Wartość umowy to 1 mln 791 tys. zł brutto, termin realizacji 8 miesięcy....
28 czerwca br. została sfinalizowana odbiorami technicznymi realizacja 3 zadań na terenie Kielc. 2 z nich dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej, a trzecie przebudowy wodociągu. I choć nie są to odcinki sieci o spektakularnych wymiarach, to konsekwencja w realizacji przez Wodociągi Kieleckie wieloletniego planu inwestycyjnego zasługuje na docenienie. Rozbudowujemy, unowocześniamy i modernizujemy sieć wodociągów i kanalizacji...
Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 4 – ul. Gen. St. Maczka) Wykonawca wykonał 78,70 mb sieci co stanowi 100 % zaawansowania. Wykonawca w dniu 31.05.2019 r. zgłosił zakończenie robót. Obecnie trwają przygotowywania do odbioru. Kontrakt 4 – Przebudowa odcinków sieci wodociągowej nas terenie Miasta Kielce (Etap 2/Zadanie 5 – ul. Zagnańska –...
Kontrakt 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcianki, gm. Sitkówka-Nowiny Już ponad połowa zakresu rzeczowego została zrealizowana. Wykonawca wykonał 812,40 mb kanału grawitacyjnego z rur PVC DN200 oraz 85,20 mb ONS-ów z rur PVC DN160 (w sumie 897,6 mb z 1529,40 mb). W dalszej kolejności wykonawca będzie kontynuował prace na kanale grawitacyjnym i rozpocznie...
Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny. Wykonawca wykonał 3.824 mb sieci, co stanowi blisko 54% całego zakresu zadania. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 6 brygad w tym 4 brygady montażowe, 1 przewiertowa i 1 odtworzeniowa. W najbliższym czasie będą kontynuowane prace na wszystkich odcinkach poza odcinkiem od...
Wodociągi Kieleckie realizują kolejną inwestycję z myślą o ekologii i poprawie jakości życia mieszkańców. 7 czerwca tego roku spółka podpisała umowę na dostawę, montaż, rozruch i serwisowanie urządzenia, którego celem jest wytworzenie ciepła i prądu. Agregat zasilany biogazem będzie działał już za osiem miesięcy i zastąpi starą instalację, funkcjonującą już szesnaście lat. Inwestycja wyceniana jest...
„Słoń”, czyli pojazd ssąco-czyszczący służący do udrażniania i konserwacji kanalizacji został oddany do użytku i zaprezentowany 30 maja bieżącego roku. Maszynę dostarczyła kielecka firma Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. Wartość umowy brutto to kwota 1623 600,00 zł, z czego znaczącą część dofinansowuje Unia Europejska. Przedsięwzięcie wpisuje się w projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie...
1 2 3 4 5 6