Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

By

wodkankielce
25 października w siedzibie Wodociągów Kieleckich została zawarta umowa na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji. Kontrakt podpisali: Piotr Tymborowski, prezes kieleckiej firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., która dostarczy pojazd, a ze strony Wodociągów Kieleckich: prezes Henryk Milcarz i prokurent Władysław Karol Jacewicz. Samochód z zabudową FFG Elephant Vacu i podwoziem marki Mercedes-Benz to...
16 października na Rynku w Kielcach Wodociągi Kieleckie podpisały kolejną umowę w ramach realizowanego przez spółkę unijnego Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. Podpisany kontrakt dotyczy budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Wodociąg wybudowany zostanie w ulicy Gen. St. Maczka, a kanalizacja w ulicach: Prostej i Tarnowskiej. Wartość tego zadania to...
Symbolicznym wbiciem łopaty przez przedstawicieli samorządu gminy Sitkówka-Nowiny oraz reprezentantów Wodociągów Kieleckich zainaugurowano modernizację kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Uroczystość odbyła się 27 września w miejscowości Kowala w gminie Sitkówka Nowiny. Samorząd reprezentował wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, a Wodociągi Kieleckie – prezes Henryk Milcarz. W ramach unijnego Projektu IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego...
20 września w pobliżu Przełomu Lubrzanki, w miejscowości Ameliówka odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej kontraktu : „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Masłów Zadanie 1a”.Umowę podpisali: prezes Wodociągów Kieleckich, Henryk Milcarz oraz wójt gminy Masłów – Tomasz Lato.Miejsce podpisania umowy nie zostało wybrane przypadkowo, w Ameliówce bowiem rozpocznie się ta niezwykle ważna dla...
21 września w siedzibie spółki Wodociągi Kieleckie podpisano umowę dotyczącą rozbudowy Systemu Monitoringu i Sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną (SMiS). Zadanie to o wartości 7,7 mln zł realizowane będzie w ramach unijnego Projektu  IV „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. – Kilkadziesiąt studni otrzyma automatyczne czujniki, do systemu podłączymy kolejne 14 pompowni ścieków...
19 września w Urzędzie Gminy Sitkówka Nowiny odbyło się podpisanie umowy dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzcianki w gminie Sitkówka-Nowiny. Inwestycja ta jest częścią projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” realizowanegoprzez Wodociągi Kieleckie przy współudziale funduszy unijnych. Pozytywne skutki wybudowania nowej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy Trzcianki odczują już za rok. Podpisany 19...
W ostatnich dniach kierowcy mogą zauważyć na ulicy Zagnańskiej i Witosa samochody stojące przy otwartej studzience kanalizacyjnej i uwijających się przy pracy ludzi. Tak wygląda renowacja kanalizacji metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego. Rury kanalizacyjne wykonane z kamionki z czasem mogą się rozszczelnić na złączach lub nawet pokruszyć. Nie trzeba ich jednak wykopywać, co wiązałoby...
Umowę na dofinansowanie inwestycji wartych prawie 88 milionów złotych podpisały Wodociągi Kieleckie. Dzięki funduszom unijnym skanalizowana zostanie północna część gminy Masłów, zmodernizowana sieć w Kielcach i Sitkówce-Nowinach oraz zakupione nowe urządzenia dla oczyszczalni w Sitkówce. W czwartek 9 listopada prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na...
Pierwszy kontrakt z projektu unijnego szacowanego na 80 milionów złotych odebrany. Sześć kieleckich ulic ma wyremontowaną kanalizację. Stara kanalizacja została wzmocniona i uszczelniona metodą rękawa utwardzanego. We wtorek 6 czerwca w siedzibie Wodociągów Kieleckich przekazano Protokół Odbioru Końcowego modernizacji kanalizacji na sześciu kieleckich ulicach — Skrajnej, Massalskiego, Konopnickiej, Berberysowej, Złotej i Kryształowej. Stara kanalizacja została...
1 4 5 6