Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

By

wodkankielce
Kontrakt 3 – Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala oraz Kowala Mała, gm. Sitkówka-Nowiny. Wykonawca do dnia dzisiejszego wykonał 825mb sieci na odcinku od węzła „8” w kierunku węzła „3”.W dalszej kolejności będą kontynuowane prace na tym odcinku. Obecnie Wykonawca na budowie posiada 3 brygady w tym 2 brygady montażowe i 1 odtworzeniowa. W najbliższym...
Dobiegły prace związane z realizacją dwóch zadań realizowanych w ramach projektu. 1. Kielce – zakończono przebudowę sieci wodociągowej w centrum miasta, w ulicach Pocieszki i Sandomierskiej. Inwestycja ograniczy awaryjność sieci, zapewni ciągłość dostaw wody i poprawi jakość usług świadczonych przez Wodociągi Kieleckie dla mieszkańców. 2. Masłów – zakończono budowę pierwszego odcinka kanalizacji na terenie gminy....
W środę, 16 stycznia w siedzibie Wodociągów Kieleckich została podpisana umowa z wykonawcą kontraktu „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce”. W imieniu Wodociągów porozumienie podpisał prezes firmy Henryk Milcarz. Modernizacje sieci wodociągowej zrealizuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma HYDROCONSTER Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Łukasz Gajda z Masłowa Drugiego. Zawarta umowa przewiduje wymianę do końca...
We wtorek, 18 grudnia w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano kolejną umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu. Tym razem firma wzbogaci się o samochód do przewozu osadów ściekowych. Nowy pojazd to cysterna o pojemności 8 tys. litrów wyposażona w teleskopową tzw. trąbę do pobierania ścieków. Samochód jest niezbędny do przewozu osadów ściekowych, które są utylizowane w oczyszczalni...
Zamieszczamy galerię tablic informacyjnych promujących projekt. Tablicę informacyjną umieszcza się w momencie faktycznego rozpoczęcia robót lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Tablica informacyjna jest eksponowana przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu. Umieszcza się je w miejscu realizacji projektu – tam, gdzie prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne.
Trwa budowa kolejnych odcinków sieci wodociągowej w Kielcach. Prace prowadzone są w ulicach: Sandomierska i Pocieszka. Ekipy budowlano-montażowe położyły w ul. Sandomierskiej łącznie 259,5 mb. wodociągów. Przeprowadzona w ostatnich dnia próba szczelności sieci wypadła pomyślnie. Do zakończenia robót w tym rejonie miasta pozostało jeszcze przeprowadzenie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych próbek wody oraz przepięcie nowo wybudowanego...
W gminie Masłów rozpoczęła się budowa sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności kanalizacja położona została w miejscowości Mąchocice Kapitulne, wzdłuż drogi powiatowej, w rejonie pod nazwą „Przełom Lubrzanki i enklawy Ameliówka”. Wykonawca prac, Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny CO i gaz, Stanisław Karyś, poinformował, że położył już 450 metrów kanału tłocznego. To część większej inwestycji realizowanej przez Wodociągi...
1 3 4 5 6