Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: + 48 41 365 31 00
„Poprawa gospodarki ściekowej
na terenie kieleckiego
obszaru metropolitalnego”

Category

aktualnosci
Umowę na dofinansowanie inwestycji wartych prawie 88 milionów złotych podpisały Wodociągi Kieleckie. Dzięki funduszom unijnym skanalizowana zostanie północna część gminy Masłów, zmodernizowana sieć w Kielcach i Sitkówce-Nowinach oraz zakupione nowe urządzenia dla oczyszczalni w Sitkówce. W czwartek 9 listopada prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na...
Pierwszy kontrakt z projektu unijnego szacowanego na 80 milionów złotych odebrany. Sześć kieleckich ulic ma wyremontowaną kanalizację. Stara kanalizacja została wzmocniona i uszczelniona metodą rękawa utwardzanego. We wtorek 6 czerwca w siedzibie Wodociągów Kieleckich przekazano Protokół Odbioru Końcowego modernizacji kanalizacji na sześciu kieleckich ulicach — Skrajnej, Massalskiego, Konopnickiej, Berberysowej, Złotej i Kryształowej. Stara kanalizacja została...
1 3 4 5